X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 1 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 1 trang 12: Em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống?

Trả lời:

Khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả là những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 1 trang 12: Xã hội Văn Lang có những tầng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó?

Trả lời:

-Xã hội Văn Lang có những tầng lớp: Vua, lạc hầu, lạc tướng, lạc dân và nô tì.

-Sơ đồ nhà nước Văn Lang:

Giải bài tập Lịch Sử 4 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4

Câu 1 trang 14 Lịch Sử 4: Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta?

Trả lời:

-Nước Văn Lang đời khoảng năm 700 trước công nguyên (TCN).

-Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện nay.

Câu 2 trang 14 Lịch Sử 4: Dựa vào bài đã học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt (bằng lời, bằng đoạn văn ngắn hoặc bằng hình vẽ).

Trả lời:

-Thời các vua Hùng, nghề chính của lạc dân là làm ruộng. Họ trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau và dưa hấu. Họ cũng biết nấu xôi, gói bánh chưng, làm bánh giầy, làm mắm,...

-Người dân biết đúc đồng làm vũ khí, đồ trang sức, làm gốm, đan rổ, dụng cụ gia đình,...

-Đời sống tinh thần của nhân dân Văn Lang phong phú với nhiều phong tục như ăn trầu, nhuộm răng,...

Câu 3 trang 14 Lịch Sử 4: Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay?

Trả lời:

-Ở các vùng núi, người dân vẫn ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời.

-Tục nhuộm răng đen, ăn trầu, búi tóc,...

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: