X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 13 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 13 trang 39: Em có được chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào về cảnh lụt lội không? Hãy tóm tắt về cảnh lụt lội đó?

Trả lời:

-Vào những mùa mưa bão, em vẫn thường thấy cảnh lũ lụt ở nhiều nơi, nhất là ở miền Trung, miền núi.

-Ở những vùng lũ lụt nước bao la bát ngát, trắng cả một vùng trời.

-Nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân đều bị cuốn trôi hết.

-Người dân không có chỗ ở, có người còn phải trèo lên trên nóc nhà.

Câu 1 trang 40 Lịch Sử 4: Nhà Trần có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê?

Trả lời:

Biện pháp:

-Đặt ra điều lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê chống lũ, đê được đắp suốt từ đầu nguồn các con sông lớn đến cửa biển.

-Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người đều phải tham gia bảo vệ đê điều.

Kết quả:

-Hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác.

-Hệ thống đê điều này đã góp phần làm giảm lũ lụt, giúp cho nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân được no ấm.

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 4: Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

Trả lời:

-Hằng năm kiểm tra lại hệ thống đê điều.

-Theo dõi thời tiết để kịp thời ứng phó.

-Xây dựng, mở rộng các hệ thống cống thoát nước.

-Trồng tre ven đê.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: