Bộ Đề thi lớp 11 năm học 2023 các môn học chọn lọc


Bộ Đề thi lớp 11 năm học 2023 các môn học chọn lọc

Haylamdo biên soạn và sưu tầm tuyển chọn trên 500 Đề thi lớp 11 năm học 2023 Học kì 1 và Học kì 2 các môn học chọn lọc, có đáp án được tổng hợp từ đề thi của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong bài thi các môn học lớp 11.

Đề thi lớp 11 năm 2023 (mới, có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi, giáo án, .... lớp 11 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

Bộ Đề thi Toán 11

Đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán 11 Kết nối tri thức

Đề thi Toán 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Ngữ văn 11

Đề thi Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Đề thi Ngữ văn 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Tiếng Anh 11

Đề thi Tiếng Anh 11 Smart World

Đề thi Tiếng Anh 11 Global Success

Đề thi Tiếng Anh 11 Friends plus


Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 11 mới

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 mới

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 11 mới

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 11 mới


Bộ Đề thi Vật Lí 11

Đề thi Vật Lí 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Vật Lí 11 Kết nối tri thức

Đề thi Vật Lí 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Hóa Học 11

Đề thi Hóa học 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Hóa học 11 Kết nối tri thức

Đề thi Hóa học 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Sinh Học 11

Đề thi Sinh học 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Sinh học 11 Kết nối tri thức

Đề thi Sinh học 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Lịch Sử 11

Đề thi Lịch Sử 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Lịch Sử 11 Kết nối tri thức

Đề thi Lịch Sử 11 Cánh diều


Đề thi Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Địa Lí 11 Kết nối tri thức

Đề thi Địa Lí 11 Cánh diều


Đề thi Giáo dục Kinh tế Pháp luật 11


Đề thi Giáo dục Kinh tế Pháp luật 11

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Cánh diều

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

Đề thi Kinh tế Pháp luật 11 Cánh diều


Đề thi Giáo dục Quốc phòng 11

Đề thi Giáo dục Quốc phòng 11 Kết nối tri thức

Đề thi Giáo dục Quốc phòng 11 Cánh diều

Đề thi Giáo dục Quốc phòng 11 Chân trời sáng tạo

Môn GDQP 11 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn GDQP 11 Kết nối tri thức. Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc vào trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách GDQP 11 Cánh diều.


Bộ Đề thi GDCD 11

Đề thi Giữa kì 1 GDCD 11

Đề thi Học kì 1 GDCD 11

Đề thi Giữa kì 2 GDCD 11

Đề thi Học kì 2 GDCD 11


Bộ Đề thi Tin Học 11

Đề thi Tin học 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Tin học 11 Kết nối tri thức

Đề thi Tin học 11 Cánh diều


Bộ Đề thi Công Nghệ 11

Đề thi Công nghệ 11 Kết nối tri thức

Đề thi Công nghệ 11 Cánh diều

Xem thử

Xem thêm lời giải lớp 11 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 11 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 11 có đáp án hay khác: