X

750 câu trắc nghiệm Hóa 10

750 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án


Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 750 Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Hóa 10.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học