X

Các dạng bài tập Toán lớp 9

Cách giải các dạng bài tập Toán lớp 9 | Phương pháp giải các dạng Toán lớp 9 | Các dạng Toán lớp 9 cơ bản, nâng cao


Tài liệu các dạng bài tập Toán lớp 9 cơ bản và nâng cao có phương pháp giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm môn Toán 9 từ đó biết cách giải các dạng Toán lớp 9.

Mục lục Cách giải các dạng bài tập Toán lớp 9

Cách giải các dạng bài tập Toán lớp 9 | Phương pháp giải các dạng Toán lớp 9 | Các dạng Toán lớp 9 cơ bản, nâng cao

Toán 9 Tập 1

Đại số - Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba

I. Các dạng bài tập

II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

I. Các dạng bài tập

II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

I. Các dạng bài tập

II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Hình học - Chương 2: Đường tròn

I. Các dạng bài tập

II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Toán 9 Tập 2

Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

I. Các dạng bài tập

Chủ đề: Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cực hay, có lời giải

Chủ đề: Một số hệ phương trình quy về hệ bậc nhất

Chủ đề: Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình cực hay, có lời giải

Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Các dạng bài tập

Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học

Các dạng bài tập

Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu